Subskrypcja

Wypełnij poniższy formularz subskrypcji:

Stellantis Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwana „Spółką”) - Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”), gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zapisania Pani/Pana do bazy newsletter Spółki, co umożliwi Pani/Panu otrzymywanie na poddany adres email zindywidualizowanych materiałów prasowych - zgodnie ze wskazanymi preferencjami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę zostały określone w Warunkach Przetwarzania Danych Osobowych

captcha