Jeśli chcesz otrzymywać od Peugeot Polska sp. z o.o. informacje dotyczące aktualności związanych z marką oraz informacje wspólne Peugeot Polska sp. z o.o. dotyczące aktualności związanych z Grupą PSA, zapisz się na nasz newsletter. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie kliknij tutaj .

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały określone w Warunkach Przetwarzania Danych Osobowych.Marka

Znaczny wzrost obrotów w pierwszym kwartale 2018 r.

14/05/2018. Kategoria: Marka

• Globalna sprzedaż (w tym Opel Vauxhall) wzrosła o 44,2%; w pierwszym kwartale 2018 r. sprzedano ponad milion samochodów;
• Obroty Grupy PSA wyniosły 18,2 miliarda euro, co stanowi wzrost o 42,1%;
• Wzrost o 13,3% obrotów sektora motoryzacyjnego Peugeot Citroën DS (PCD):
  o Znaczny wzrost udziału w rynku europejskim (+0,7 pkt);
  o Sukces nowo wprowadzonych modeli we wszystkich regionach.
• Obroty sektora motoryzacyjnego OV wyniosły 4,8 miliarda euro;
• Rozwój sieci zakładów produkcyjnych w skali międzynarodowej: umowy partnerskie podpisane w Algierii, Namibii, Malezji i w Chinach.

Obroty Grupy PSA w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 18,182 miliarda euro w porównaniu do 12,798 miliarda euro w pierwszym kwartale 2017 r. Skumulowany wzrost od początku realizacji programu Push to Pass przy stałym referencyjnym kursie wymiany i przy zachowaniu stałego zakresu konsolidacji wyniósł 21,6%.

Obroty sektora motoryzacyjnego PCD wyniosły 10,214 miliarda euro, co oznacza wzrost o 13,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim z poprawy wolumenów i miksu krajów (+6,0%), a także miksu produktowego (+4,5%) wynikającego ze światowego sukcesu nowych modeli Grupy. Sprzedaż partnerom Grupy (+3,9%) zrekompensowała z naddatkiem skutki niekorzystnych kursów walut (-2,8%). Obroty sektora motoryzacyjnego OV wyniosły w pierwszym kwartale 2018 r. 4,838 miliarda euro.

Łączna sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 r. wzrosła we wszystkich regionach (Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska, Eurazja, Indie i Pacyfik oraz Chiny); sprzedano rekordową liczbę 1,05 miliona pojazdów.

Na koniec marca 2018 r. stan zapasów PCD wyniósł 438 000 pojazdów (w tym sieci niezależnych partnerów) i był o 48 000 samochodów wyższy niż na koniec marca 2017 r. Stan zapasów OV na koniec marca 2018 r. wyniósł 219 000 pojazdów.

Jean-Baptiste de Chatillon, Dyrektor Finansowy Grupy PSA i Członek Zarządu, powiedział: „Rygorystyczna realizacja planu strategicznego Push to Pass i planu uzdrowienia spółki Opel Vauxhall sprawią, że ten doskonały wynik stanowić będzie solidną bazę na przyszłość”.

Perspektywy rynkowe: Zgodnie z przewidywaniami Grupy w 2018 rynek samochodowy w Europie powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. W Ameryce Łacińskiej spodziewany jest wzrost o 4%, w Rosji - o 10% i o 2% w Chinach.